Con unos canapés literarios empezó ayer  la sesión del curso de formación: Animación lectora en el aula y en la biblioteca escolar, que se viene realizando en Utiel, durante este mes de noviembre, jornadas estas auspiciadas por el proyecto Utiel Ciutat Lectora.

Estas sesiones van dirigidas a monitores de tiempo libre y profesorado con inquietudes en el ámbito de la lectura y la animación lectora.

La poesía, el teatro, el álbum ilustrado, las adivinanzas, los booktrailers, los youtubers, han tenido su espacio en estas jornadas con el fin de dar a conocer y desarrollar diferentes estrategias que puedan ser utilizadas por los mediadores en el fomento lector.

Las sesiones han sido eminentemente prácticas con gran complicidad e interés por parte del alumnado que ya han ido dinamizando en sus aulas con algunas de las actividades desarrolladas en el curso.

Rosa Marín

Sénia Projectes Educatius

  

El passat dimecres 18 d’octubre Paiporta presentava públicament la posada en marxa del programa Paiporta Ciutat Lectora. L’acte estigué presentat per Toni Torrenyo Mateu, regidor d’Educació i Teresa Verdú Cantó regidora de Biblioteques acompanyats per la tècnic municipal de promoció del valencià que s’encarregarà de coordinar el projecte des del municipi. També estigué present Encarna Signes Segrelles, regidora de Participació Ciutadana així com representants del sector del llibre, del centres educatius i de diferents associacions culturals. Per part de FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura van presentar el projecte Manel JM Romero secretàri tècnic de la fundació i  i Carmen Navarro, coordinadora del programa Ciutat Lectora.

Corbera passà a formar part de la xarxa Ciutat Lectora amb l’objectiu d’involucrar tots els agents de la població en la implementació d’un programa de motivació de la lectura. Com a primer pas d’implantació s’elaborarà un pla estratègic de la lectura municipal que assenyale les dotacions i les mancances, així com els objectius i els índex d’avaluació. Les entitats implicades en el programa aportaran el grau de coneixement, els espais i els recursos culturals i humans necessaris per a treballar conjuntament i per a aconseguir i assolir un compromís ferm per part de tota la societat envers la lectura i el desenvolupament de la mateixa.
Mentxu Balaguer, regidora de l’Ajuntament de Corbera,  Anna Palomares, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Corbera i Carmen Navarro, representant de FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura i coordinadora municipal de projecte, tanquen els detalls de la presentació pública del programa.

Els passat dimecres 4 d’octubre Marian Val i Carmen Navarro, coordinadores del programa Ciutat Lectora, junt a Xavier Molina, regidor de Cutura i Juventud de l’ajuntament de Bocairent, presentaren a la Sala Joan de Joanes de la localitat el projecte Bocairent Ciutat Lectora el amb gran interés per part de tots els assistents.

La diputació de València i FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura obrin una convocatòria pública per a incorporar almenys cinc localitats de la província al programa ‘Ciutat Lectora’.

(València, 21/04/2017) El diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, i el president de FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, Jesús Figuerola, han anunciat aquest matí en la 52 Fira del Llibre que el programa Ciutat Lectora, iniciat en octubre del 2016, obri una convocatòria pública per a incorporar enguany almenys cinc nous municipis de la província.

Ciutat Lectora és un programa del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL), que ha promogut i coordina FULL a través d’un conveni amb la Diputació de València. Ofereix un acompanyament durant quatre anys per a la implementació, estratègica i planificada, d’accions municipals de motivació lectora, adreçades a tots els ciutadans i ciutadanes d’una població.

Amb aquest objectiu, “FULL analitza els punts forts i febles que cada ajuntament té a voltant de la lectura i amb eixa informació dissenyarà polítiques concretes que en milloren els nivells”, ha subratllat Jesús Figuerola. “Es tracta de preparar plans a mida, no extrapolables, per tal de no donar pals de cec en la dinamització de la lectura. En qualsevol política cultural si vols aconseguir un resultat, has de dissenyar primer un pla d’actuació”, ha recalcat.

“Fa sis mesos començarem les gestions amb els primers municipis que han assumit la iniciativa: Utiel, Catarroja i Alzira”, ha apuntat el president de FULL, qui ha continuat explicant: “Per arrancar es va proposar a ajuntaments amb dinàmiques lectores importants, però a partir d’ara obrim una convocatòria pública a tota la província, ja que, de moment, és la seua diputació la que ens està donant suport. Amb els nous municipis volem arribar a dotze ciutats lectores a la província en aquesta legislatura”.

Cultura, coneixement i foment

Al respecte, el responsable de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, ha assegurat que “el projecte de Ciutat Lectora és un programa d’acompanyament dissenyat per a estimular la lectura”. La fórmula creada permet la combinació de cultura, coneixement i foment de la indústria editorial en un mateix projecte” ha subratllat. Rius també ha incidit en què la complicitat mostrada pels ajuntaments en aquest projecte “resulta fonamental”,  donat que “repercutirà directament en la ciutadania com a principal beneficiària”. “No hi ha cap dubte que la lectura ens fa més lliures”, ha remarcat.

El programa està inspirat en diverses experiències semblants en l’estat espanyol, Europa –com els britànics Book Towns– i de Sud-amèrica, “a partir de les quals hem intentat crear un model que ens servisca per a la realitat del nostre model lingüístic”, ha apuntat Figuerola. Una d’elles és el projecte Municipi lector del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. D’aquest n’adopta la idea de treballar des de la dimensió municipal a partir d’un Consell de Lectura, amb l’assessorament de tècnics especialistes. Tot i així, pretén superar els límits del públic infantil i juvenil i definir accions per integrar el conjunt de la població com a beneficiària i dinamitzadora del projecte.

El projecte parteix de la constitució del Consell de Lectura Municipal, organisme integrat per representants dels agents més importants per a la promoció del llibre i la lectura al municipi, com són els centres educatius, les AMPA, la Biblioteca, l’administració municipal, el sector del llibre i les entitats i associacions del municipi. En municipis de més de 20.000 habitants es constituiran dos o més Consells de Lectura. I en el cas que la ciutat tinga més d’una biblioteca se’n pot muntar un per cadascuna de les seues àrees d’influència, per barris o per districtes.

Intercanvi de bones pràctiques

Mensualment es farà una avaluació i es reconduiran les accions segons els resultats obtinguts. L’ajuntament és qui signa el conveni d’adhesió, finança la seua implementació i es compromet a donar suport al projecte durant un període mínim de quatre anys.

L’intercanvi de bones pràctiques és també un dels objectius del programa a l’hora de fer xarxa. Amb aquest propòsit es preveu organitzar anualment o bianualment jornades de treball, intercanvi i formació amb membres de les diferents Ciutats Lectores.

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Utiel, Paula Roda, y el Concejal de Educación, Pablo Torres, junto con la representante de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), Carmen Navarro Dolz, presentaron el proyecto “Utiel Ciudad Lectora”, que busca el fomento de la lectura en todos los segmentos de la población con la involucración de todos los agentes municipales, ayer por la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.
A esta reunión informativa asistieron también representantes de los centros educativos, asociaciones, y entidades de gran calado y vinculación social para hacerles partícipes de esta pionera iniciativa en el territorio valenciano, en la que participan con otras ciudades, como Alzira y Catarroja.
La primera acción, tras esta presentación, será la creación de un Consejo Lector, que echará a andar durante el mes de marzo. Éste será el motor del proyecto y estará conformado por representantes de los agentes más importantes para la promoción del libro y la lectura en el municipio: la administración, la Biblioteca, los centros educativos, las AMPA, el sector del libro, y las entidades y asociaciones utielanas. Para el mejor funcionamiento de este Consejo Lector están previstas reuniones de forma regular, preferentemente mensual, para articular, seguir y evaluar el proyecto.
A través de esta iniciativa se promoverá el hábito lector, la competencia lectora y el gusto por ésta, así como la participación, el compromiso y la corresponsabilidad de las entidades y la ciudadanía en el fomento de esta actividad. Para ello, se definirán acciones estratégicas y planificadas, que integren al conjunto de la población y pongan en valor la lectura y la escritura como forma de ampliar la visión del mundo, y como vía de acceso al conocimiento, de ocio y de socialización.
La protagonista del programa es la ciudadanía, de manera que cada municipio impulsa, diseña, programa, desarrolla y evalúa sus propias acciones para la promoción del libro y la lectura, adaptadas a su realidad y a las necesidades de sus habitantes. Así pues, se realizará un estudio para conocer la realidad de Utiel para una implementación progresiva y acumulativa de acciones, visibilizando y coordinando las propuestas individuales que ya se están desarrollando con el objetivo de potenciarlas y aumentar su impacto, y sumando nuevas iniciativas para ampliar el alcance de la intervención hasta lograr una programación transversal y permanente.
El intercambio de buenas prácticas es también uno de los objetivos del programa a la hora de hacer red, con ello se prevé organizar jornadas de trabajo, intercambio y formación con miembros de las diferentes Ciudades Lectoras. La total implementación y madurez de este proyecto está previsto para un plazo de cuatro años. Tras este tiempo, los cimientos de “Utiel Ciudad Lectora” estarán firmemente construidos para que sea autosuficiente y evolucione junto a los ciudadanos y ciudadanas.