Federico García Lorca

Una de les places del nostre poble honra amb el seu nom Federico García Lorca, un dels més grans poetes en llengua castellana de tots els temps.

Lorca nasqué a Fuente Vaqueros, Granada, en 1898 i va morir afusellat després de la revolta militar, en algun lloc entre Víznar i Alfacar, Granada, en 1936.

Lorca va ser poeta, dramaturg i prosista, a més de mostrar aptituds per a la pintura i la música. Se li adscriu a la Generación del 27 i és considerat el poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX. És també un dels més grans dramaturgs del teatre espanyol del passat segle.

Des de ben menut va s’interessà per la cultura popular, que conegué a través de les històries i cançons, aspecte que influirà després en la seua obra. El 1918 publicà el seu primer llibre, Impresiones y paisajes; en 1920 estrenà l’obra de teatre El maleficio de la mariposa i en 1921 públicà Libro de poemas. D’aquesta època és un període de formació fonamental en la seua trajectòria: l’estada a la Residencia de Estudiantes, a Madrid, on va conèixer els poetes de la seua generació, com ara Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso o Rafael Alberti.

El 1929 viatjà a Nova York, on va concebre un dels seus poemaris més coneguts, Poeta en Nueva York. També viatjà a Cuba i Argentina, on ja era un autor amb gran popularitat i reconeixement.

Durant la Segona República espanyola, Lorca fou encarregat de la companyia estatal de teatre “La Barraca”, amb la qual va poder produir, dirigir i adaptar obres teatrals del segle d’or espanyol. Amb “La Barraca” va portar el teatre clàssic pels pobles d’Espanya.

Després de la revolta militar que provocà la Guerra Civil espanyola, Lorca va ser afusellat per la seua afinitat amb la República i per la seua homosexualitat.

L’obra lorquiana és considerada un dels cims de la literatura de espanyola. La seua poesia és el reflex d’un sentiment tràgic de la vida i en ella conviuen la tradició popular i la culta mitjançant un estil on la metàfora és el recurs retòric central.

En la seua obra són recurrents els temes (l’amor, la mort, el desig, l’esterilitat) i els símbols (la lluna, l’aigua, la sang, el cavall, les herbes, els metalls).

Algunes obres destacades:

Poesia

Romancero gitano (1928)

Poeta en Nueva York (1930)

Poema del cante jondo (1931)

Sonetos del amor oscuro (1936)

Teatre

Bodas de sangre (1931)

Yerma (1934)

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935)

La casa de Bernarda Alba (1936)